ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НАРОДОВ СОВЕТСКОЙ ПРИБАЛТИКИ В СВЕТЕ НОВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ; pp. 494–504
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1953.4.02

Author
N. N. Tseboksarov
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)