ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
НОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ; pp. 62–65
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1952.4.03

Author
Nikolai Tomson
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)