ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
ОКИСЛЕНИЕ СЛАНЦЕВ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ КЕРОГЕНА; pp. 108–116
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1952.1.03

Author
P. K. Kogerman†
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)