ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 11, Issue 4, 1962
Research article
VÕITLUS TÖÖLISKONTROLLI EEST EESTIS SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI ETTEVALMISTAMISE JA LÄBIVIIMISE AJAL; pp. 310–325
M. Petrov
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
MASINAEHITUSTÖÖSTUSE PAIGUTAMISE KÜSIMUSI EESTI NSV-s; pp. 326–339
E. Kull
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
INTENSIIVSE MAAVILJELUSSÜSTEEMI JUURUTAMINE NÕUKOGUDE EESTI PÕLLUMAJANDUSES; pp. 340–353
E. Vint
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
НАКОНЕЧНИКИ КОПИЙ ИЗ СВАРОЧНОЙ УЗОРЧАТОЙ (ДАМАССКОЙ) СТАЛИ, НАЙДЕННЫЕ В ЭСТОНИИ; pp. 354–362
A. Anteins
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)