ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 9, Issue 4, 1960
Research article
MADALAPALGALISTE TÖÖLISTE REAALPALK KODANLIKUS EESTIS; pp. 323–342
O. Sepre
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
«SAKALA» KORRESPONDENTSIST NING MÕISA JA TALU MAJANDUSLIKU VAHEKORRA KAJASTUMISEST TEMAS; pp. 343–363
Ea Jansen
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
EESTI TALURAHVAL PÕHJASÕJA AJAL LASUNUD ROOTSI SÕJAKOORMISTEST; pp. 364–384
E. Öpik
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
RIIGIMÕISATE MAJANDUSLIKUST ARENGUST LÕUNA-EESTIS XVI SAJANDI LÕPUL JA XVII ALGUL; pp. 385–403
Enn Tarvel
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)