ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 15, Issue 4, 1966
Research article
ЛИФЛЯНДСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ ЗАКОН 1804 ГОДА И ФЕОДАЛЬНЫЕ ПОВИННОСТИ КРЕСТЬЯН; pp. 385–402
Herbert Ligi
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
BALTI MÕISNIKE KATSED EESTI PÕLLUMEESTESELTSIDE SÕLTUVUSES HOIDMISEKS XIX SAJANDI TEISEL POOLEL; pp. 403–419
O. Ibius
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
PROGRESS JA TEHNILINE REVOLUTSIOON TSEMENDITEHASES «PUNANE KUNDA»; pp. 420–432
Otto Karma
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ESTNISCHER PHOSPHORIT IM GRIFF DER IG FARBENINDUSTRIE AG; pp. 433–448
R. Czollek
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ; pp. 449–460
J. Livšits, J. Kask
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ; pp. 461–478
M. Yemelyanova
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ONOMATOPOEETILISTE VERBIDE HÄÄLIKULISEST STRUKTUURIST; pp. 479–484
Valve Värv
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ПРИМЕНЕНИЕ СЧЕТНО-ПЕРФОРАЦИОННЫХ МАШИН ДЛЯ АНАЛИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ; pp. 485–492
H. Randalu
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)