ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
ЛИФЛЯНДСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ ЗАКОН 1804 ГОДА И ФЕОДАЛЬНЫЕ ПОВИННОСТИ КРЕСТЬЯН; pp. 385–402
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1966.4.01

Author
Herbert Ligi
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)