ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О СХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИОННЫХ СПОСОБОВ В ОБОБЩЕННО-НОРМИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ; pp. 300–303
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.4.08

Author
Sulev Ulm
Back to Issue