ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О СХОДИМОСТИ СПОСОБА КАСАТЕЛЬНЫХ ПАРАБОЛ ДЛЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯХ ТИПА КОШИ; pp. 296–299
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.4.07

Author
Sulev Ulm
Back to Issue