ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О СОСТАВЕ ФЕНОЛОВ С УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ СЛАНЦА ТВЕРДЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ; pp. 234–242
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.4.02

Authors
T. Alumäe, E. Lageda
Back to Issue