ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
Vol 7, Issue 3, 1958
О ВЛИЯНИИ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПУНКТОВ НА ЭКОНОМИКУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ; pp. 167–173
G. H. Pobul
PDF | Abstract & References in HTML

О ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ; pp. 174–185
V. Sarv
PDF | Abstract & References in HTML

TOLMPÕLEVKIVIST ERALDUVATE LENDOSADE PÕLEMINE; pp. 186–200
Arvo Ots
PDF | Abstract & References in HTML

KEEVKIHIGA KOLDE RESTI ELAVRISTLOIKEST PÕLEVKIVIKOKSI PÕLETAMISEL; pp. 201–207
E. Jürisma
PDF | Abstract & References in HTML

О РАСХОДЕ ХЛОРИСТОГО ЦИНКА ПРИ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ; pp. 208–219
S. Faingold, I. Stoler, R. Šurak
PDF | Abstract & References in HTML

3,4-BENSPÜREENI SISALDUSEST MÕNES EESTI POLEVKIVIOLIS; pp. 220–228
Olaf Eisen, I. Arro
PDF | Abstract & References in HTML

ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕНОСА ВЛАГИ В НЕКОТОРЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ; pp. 229–234
L. Polozova
PDF | Abstract & References in HTML

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАТИГРАФИИ КЕЙЛАСКОГО ГОРИЗОНТА (D11, ОРДОВИК) В ЭСТОНИИ; pp. 235–246
Reet Männil
PDF | Abstract & References in HTML