ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ESTONIOPS – НОВЫЙ РОД ТРИЛОБИТОВ H3 CEMENCTBA PHACOPIDAE; pp. 385–388
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1957.4.10

Author
Reet Männil
Back to Issue