ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ТЕОРИЯ СЕМИСЛОЙНОГО ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО СВЕТО- ФИЛЬТРА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ И СВОБОДНОГО OT ДУБЛЕТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ; pp. 344–350
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1957.4.05

Author
Paul Kard
Back to Issue