ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
Vol 5, Issue 3, 1956
КРИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ УПРУГОЙ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ, ОЧЕРЧЕННОЙ ПО ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЛИПСОИДА; pp. 175–190
Nikolai Alumäe
PDF | Abstract & References in HTML

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА ЖИДКОЙ ФАЗЫ СЛАНЦЕЗОЛЬНОГО КАМНЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЕГО ОТВЕРДЕВАНИЯ; pp. 191–195
N. L. Dilaktorski, H. Mändmets
PDF | Abstract & References in HTML

ОБ ОКИСЛЕНИИ СЛАНЦА В ПРОЦЕССЕ СУШКИ; pp. 196–205
Arnold T. Kõll, T. Alumäe
PDF | Abstract & References in HTML

СТАБИЛИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА СЛАНЦЕВОГО БЕНЗИНА УСТАНОВОК С ТВЕРДЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ; pp. 206–216
Arnold T. Kõll, S. Faingold, G. Stepanova
PDF | Abstract & References in HTML

PEENPÕLEVKIVI PÕLETAMISEST LABORATOORSES KAHEASTMELISES KEEVKIHIGA GENERAATOR-TSÜKLONKOLDES; pp. 217–226
E. Jürisma
PDF | Abstract & References in HTML

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ; pp. 227–236
G. H. Pobul
PDF | Abstract & References in HTML

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МЕЖСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПЕРИФЕРИЙНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ; pp. 237–247
L. A. Alumäe
PDF | Abstract & References in HTML