ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ ГАЛАКТИКИ; pp. 91–107
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.2.01

Author
Grigori G. Kuzmin
Back to Issue