ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
PÕLEVKIVI ANORGAANILISE OSA TOIME VÄÄVLI JAGUNEMISELE PÕLEVKIVI TÖÖTLEMISEL TUHK-SOOJUSEKANDJA MEETODIL; pp. 82–89
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1960.1.08

Author
Alfred Elenurm
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)