ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О ПРОЕКЦИОННЫХ СВОЙСТВАХ ОРТОЦЕНТРИЧЕСКОГО ТЕТРАЭДРА; pp. 69–74
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1960.1.06

Author
S. Riives
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)