ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА НАКЛОННОГО ПРОСВЕЧИВАНИЯ В ФОТОУПРУГОСТИ; pp. 33–46
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1960.1.04

Author
Hillar Aben
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)