ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ИНТЕГРАЛОВ УРАВНЕНИЯ МАЛЫХ ОСЕСИММЕТРИЧЕСКИХ УСТАНОВИВШИХСЯ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ КОНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ; pp. 3–15
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1960.1.01

Author
Nikolai Alumäe
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)