ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ БЕНЗОПРОИЗВОДНЫХ АНТРАЦЕНА НА КИНЕТИКУ ФОТОИНИЦИИРОВАННОГО ОКИСЛЕНИЯ БЕНЗ(a)ПИРЕНА; pp. 239–241
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.3.13

Authors
Lia Paalme, Mark Gubergrits
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)