ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
СИНТЕЗ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ АЛКИЛЬНЫХ АКРИЛАТОВ; pp. 231–234
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.3.11

Authors
Arno Kuusk, S. Faingold
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)