ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
РАСЧЕТ СОСТАВА ТРОЙНОГО АЗЕОТРОПА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ; pp. 163–171
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.3.01

Authors
Ludmilla Kudryavtseva, Merike Toome, Olaf Eisen, Riina Täht
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)