ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ЭТЕРИФИКАЦИЯ αβ-НЕПРЕДЕЛЬНЫХ КИСЛОТ ОКТЕНОМ-1; pp. 150–152
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.2.10

Authors
Arno Kuusk, S. Faingold
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)