ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ПОЛИЭФИРУРЕТАНЫ ИЗ ПОЛИЭФИРОВ СМЕСЕЙ НАСЫЩЕННЫХ α, ω-ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ; pp. 96–101
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.2.03

Authors
Silvia Kivirähk, Aleksandra Fomina
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)