ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАСПАДА н-АЛКИНОВ ПРИ ЛЕКТРОННОМ УДАРЕ; pp. 70–71
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.1.10

Authors
Aleksander-Mati Müürisepp, Silvia Rang, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)