ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ; pp. 28–32
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1977.1.05

Author
Mihkel Veiderma
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)