ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
КИНЕТИКА РАЗДЕЛЬНОЙ И СОВМЕСТНОЙ ФОТОДЕЕРАДАЦИИ БЕНЗ(а)ПИРЕНА, ПИРЕНА И 3-МЕТИЛХОЛАНТРЕНА; pp. 371–375
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1976.4.15

Authors
Lia Paalme, Mark Gubergrits
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)