ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
KAPILLAR-GASCHROMATOGRÄPHISCHE BESTANDSAUFNAHME DER APFELWEIN-AROMASTOFFE; pp. 349–352
PDF | 10.3176/chem.geol.1976.4.13

Authors
Malle Eisen, Ada Liström
Abstract
References
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)