ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В МАСС-СПЕКТРАХ н-АЛКЕНОВ; pp. 346–348
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1976.4.12

Authors
Silvia Rang, Aleksander-Mati Müürisepp, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)