ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
КИНЕТИКА ФOTOИHИЦИИPOBAHHOГO OKИCЛEHИЯ HEKOTOPЫX ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ OKИCЛEHИЯ 7,12-ДИМЕТИЛБЕНЗ(a)АНТРАЦЕНА; pp. 343–345
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1976.4.11

Author
Annika Lopp
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)