ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
СИНТЕЗ АЛКИЛАМИНОЭТИЛСУЛЬФОНАТОВ; pp. 297–301
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1976.4.05

Authors
Ruth Tomson, S. Faingold
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)