ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ; pp. 292–296
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1976.4.04

Authors
Vaike Laan, N. Maspanov, Ruth Tomson, Tatjana Lesment, S. Faingold
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)