ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
МАСС-СПЕКТРЫ ЗАМЕЩЕННЫХ ЦИКЛОГЕКСЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 3. Циклогексил-, фенил- и бензилциклогексены; pp. 282–291
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1976.4.03

Authors
Silvia Rang, Anne Talvari, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)