ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
МАШИННЫЙ РАСЧЕТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СМЕСЕЙ; pp. 267–270
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1976.4.01

Authors
Agu Aarna, Juha Kallas, E. Uibo
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)