ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ARTHRODIRE HOLONEMA FROM THE MIDDLE DEVONIAN OF NOVAYA ZEMLYA; pp. 257–259
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1976.3.16

Author
Elga Mark-Kurik
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)