ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
н-АЛКАНОНЫ-3 И н-АЛКЕНОНЫ-2 В СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЕ; pp. 253–254
PDF | 10.3176/chem.geol.1976.3.14

Authors
Kaarli Urov, I. Klesment, Eda Urmet, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)