ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СМЕСЕЙ МЕТИЛОВЫХ ФИРОВ ДИ- И ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ; pp. 250–252
PDF | 10.3176/chem.geol.1976.3.13

Authors
Saima Saluste, Aarne Männik, A. Fomina
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)