ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ДЛЯ ГРУППОВОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ХИМИКО-СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД; pp. 230–237
PDF | 10.3176/chem.geol.1976.3.08

Author
E. Johannes
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)