ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ С14 И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ; pp. 360–362
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.4.13

Author
V. Veksler
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)