ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ПОТЕНЦИАЛЫ ИОНИЗАЦИИ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 1. НOPMAЛЬHЫE AЛKEHЫ С8–С10; pp. 352–354
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.4.10

Authors
Silvia Rang, E. Martinson, Mati Müürisepp
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)