ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИТОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗ ОБИТАЕМОЙ ПОДВОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ЧЕРНОМОР»; pp. 344–351
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.4.09

Authors
N. Aibulatov, R. Kosyan, Kaarel Orviku jun.
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)