ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
МАСС-СПЕКТРЫ МОНОЗАМЕЩЕННЫХ ЦИКЛОПЕНТЕНОВЫХ УЕЛЕВОДОРОДОВ 1. 1- и З-н-Алкил-1-циклопентены; pp. 307–315
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.4.04

Authors
Anne Talvari, Silvia Rang, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)