ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
САМОАССОЦИАЦИЯ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ В ССl4; pp. 299–306
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.4.03

Authors
Agu Aarna, Anti Viikna, Leevi Mölder
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)