ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  СООБЩЕНИЕ 1. РАСТВОРЫ ФЕНОЛА; pp. 290–298
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.4.02

Authors
B. Brodskaja, Uuve Kirso, Mark Gubergrits
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)