ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ПОЛИЭФИРЫ НА ОСНОВЕ СМЕСЕЙ НАСЫЩЕННЫХ α, ω-Д И КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ КЕРОГЕНА КУКЕРСИТА; pp. 31–39
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.1.05

Authors
Silvia Kivirähk, J. Kertsa, Aleksandra Fomina
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)