ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОБАРИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ПАР–ЖИДКОСТЬ В ДВОЙНЫХ СМЕСЯХ ФЕНОЛЫ–КИСЛОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ; pp. 16–20
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.1.02

Authors
Agu Aarna, Tiit Kaps
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)