ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
KIMASPIS, A NEW PALAEACANTHASPID FROM THE EARLY DEVONIAN OF CENTRAL ASIA; pp. 322–330
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1973.4.08

Author
Elga Mark-Kurik
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)