ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ КОРЕННЫХ ПОРОД (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЭСТОНИИ); pp. 368–374
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1972.4.12

Author
Priit Jõgar
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)