ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
ОБ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ТЕРПЕНОВЫХ ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫХ В ПРОЦЕССЕ КАТИОННОЙ ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ; pp. 314–317
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1972.4.05

Authors
Koit Lääts, Signe Teng
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)