ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
КИНЕТИКА ГИДРОХЛОРИРОВАНИЯ ПИПЕРИЛЕНА; pp. 310–313
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.geol.1972.4.04

Authors
Guido Rajalo, V. Dementjeva, Riina Täht, Igor Kudrjavtsev, Koit Lääts
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)